13 gånger mer vindkraft på tio år

Vindkraften har vuxit snabbt i Sverige. Under 2014 kom nära 8 procent av elen från vinden. Tio år tidigare var det ungefär 0,6 procent.

Vind är rörelseenergi och kan förvandlas till annan energi, till exempel el. Det är det som sker i ett vindkraftverk. Vinden får kraftverkets ”vingar” eller rotorblad att snurra. Sen gör en särskild del i vindkraftverket, en generator, om snurrandet till el.

Energimyndigheten håller koll på hur många vindkraftverk det finns i Sverige. Myndigheten räknade till 764 vindkraftverk i hela Sverige 2004. 2013 var det 2 640 stycken och sen dess har de blivit ännu fler.

På universitet på Gotland jobbar Liselotte Aldén med att utbilda människor som vill jobba med vindkraft. Hon berättar att nya regler gjorde att det lönade sig mer för företag att satsa på vindkraft. Det är ett skäl till att den har ökat.

– Sen kom det också en ny karta över hur mycket det blåser i Sverige. Den visade att det blåste mycket mer på många ställen än man hade trott, säger Liselotte Aldén.

Då blev det också fler ställen som det var intressant att bygga vindkraftverk på. Det ska blåsa mellan 4 och 25 m/s för att kraftverken ska ge el. När det blåser för mycket stoppas produktionen för säkerhetens skull.

Vindkraft räknas som förnybar energi. Med det menas att vinden aldrig tar slut, som olja och kol kan göra. Vindkraft ger heller inget farligt avfall som man måste ta hand om.

Det finns problem även med vindkraftverk. De bullrar, kan skada djurlivet och många människor tycker att de är fula och förstör landskapen. När vindkraftverk sätts upp behövs ofta nya vägar och det blir utsläpp från byggtrafiken. Vindkraftverk får inte sättas upp hur som helst och det finns människor som är kraftiga motståndare till vindkraft.

Liselotte Aldén som intervjuas i texten är en av många som är positiv till vindkraft.

– Jag tycker att vindkraft behövs. Men den ska ju vara på rätt plats, säger hon.

 

”Gammal” vindkraft

Gammal väderkvarn i sten mot en sommarhimmel. Foto: Thinkstock

Väderkvarn på Gotland.

När vi pratar om vindkraft i dag, tänker vi kanske mest på moderna vindkraftverk. Men människor har ju utnyttjat vindens energi mycket längre än så. Vi har tagit vind till hjälp för att till exempel segla, mala säd och driva vattenpumpar.

 

 

Här produceras mest och minst vindkraft

Gotland var en av de kommuner dit vindkraften kom först. Där producerades länge mest vindkraft. Men 2013 låg Ockelbo kommun i Gävleborgs län i topp. Sen kom Gotland och Malå i Västerbottens län.

Ungefär sex av tio kommuner har vindkraftverk. Det skiljer väldigt mycket mellan länen. I Västmanlands län fanns det 2013 bara två kända vindkraftverk. I Västra Götaland fanns det över 500. Att få en vanlig sorts vindkraftverk färdigt kostar cirka 25 till 30 miljoner kronor, enligt Liselotte Aldén. Andra källor nämner ungefär samma kostnad.

 

Mer siffror om vindkraft

Mängden el som produceras i Sverige mäts ofta i GWh. Det uttalas giga-watt-timmar. Under 2004 kom 850 GWh i Sverige från vindkraft. 2014 var det 11 500 GWh, eller 13 gånger mer än 2004.

Den mesta elen i Sverige kommer från vattenkraft och kärnkraft. De stod för över 40 procent var under 2014. 8 procent av elen kom från vindkraft och 9 procent från värme.

Text: Lisa Blohm
Bilder: Thinkstock
Publicerat: 2015-03-02
Liselotte Aldén jobbar på Centrum för vindbruk (Uppsala universitet, Campus Gotland).


Länktips:
1. Så här fungerar ett vindkraftverk” Korta fakta och skiss från Energimyndigheten.
2. ”Protester mot vindkraftsplaner”. Text och tv-inslag. (Tvärsnytt 2014-04-22)
3. Lista över vindkraft och vindkraftverk i olika kommuner. Det är mycket siffror, ta kanske en vuxen till hjälp. (Från Energimyndigheten).

Mer om energi på nukunskap.se:

”Norska sopor värmer svenska hus” Texten handlar om fjärrvärme och energi från eldning.