Få barn per kvinna i många EU-länder

Under 2015 föddes över 5 miljoner barn i EU, visar ny statistik. Fast barnafödandet ligger lågt i Europa. Inom EU var barnafödandet under 2015 allra lägst i Portugal och Polen. Där föder kvinnor i genomsnitt bara drygt 1,3 barn under ett helt liv.

En del kvinnor föder många barn. Andra föder inga alls. När man ser på hur barnafödande ser ut i olika länder, så tittar man på ett genomsnitt. De som håller på med statistik räknar på hur många barn som kvinnor i genomsnitt föder under ett helt liv. Det brukar sägas att genomsnittet i till exempel Europa ska ligga på 2,1 barn per kvinna, för att befolkningen inte ska minska. Om många barn dör innan de blir vuxna, så skulle snittet behöva vara lite högre. Men i Europa blir ju nuförtiden nästan alla barn vuxna.

Inom EU har barnafödandet legat långt under 2,1 i många år och år 2015 var genomsnittet i EU 1,58 barn per kvinna. Det gör att medelåldern stiger och att invånarna borde bli färre. I många länder ökar ändå befolkningen eftersom de har fler invandrare än utvandrare.

Skillnaderna inom Europa är också stora. Men inte ett enda land hamnar över 2,1. På kartan här nedanför hittar du siffror från de flesta länder i Europa. De gäller för 2015. Statistiken visar att inom EU är Frankrike det land där barnafödandet är allra störst, med 1,96 barn per kvinna. I botten finns Portugal, med bara 1,31 barn per kvinna. I flera andra länder är barnafödandet nästan lika lågt. Sverige hamnar ganska högt upp i statistiken, med 1,85 barn per kvinna.

På kartan här nedanför kan du se hur det är med barnafödandet i olika europeiska länder. Det finns bara siffror för de länder som är markerade med olika nyanser av blått. Nedanför kartan finns förslag på frågor till kartan. Facit finns längst ned. Hitta gärna på egna frågor!


Text: Lisa Blohm
Foto: iStock

Publicerat: 2017-03-10

Använd kartan här ovanför för att svara på frågorna:

1. Vilka fem av de markerade länderna på kartan ligger högst när det gäller barnafödande?

2. I vilket nordiskt land var de kvinnor som 2015 fick sitt första barn yngst?

3. Hur ligger länderna i Norden till med barnafödande jämfört med genomsnittet i Europa?

4. Vad har Spanien, Schweiz och Italien gemensamt?

5. Genomsnittet i Europa är 1,58 barn per kvinna. Vilket land ligger precis på genomsnittet?

 • Svar på fråga 1


  Frankrike, Irland, Sverige, Storbritannien och Island. Sverige kommer på tredje plats.

 • Svar på fråga 2


  Island. Där var kvinnorna i genomsnitt 28 år gamla när de födde sitt första barn. I resten av Norden var de 29 år.

 • Svar på fråga 3


  De ligger alla över genomsnittet i EU. (Fast Finland ligger ganska nära. Man måste läsa om Finland för att veta att de ligger över genomsnittet.)

 • Svar på fråga 4


  I alla länderna var kvinnorna 31 år när de födde sitt första barn.

 • Svar på fråga 5


  Rumänien.

Mest för lärare: Mer statistik om barnafödande (Från Eurostat).