Barns namn förväxlas med hundens

Har du kanske en förälder som kallar dig för din systers eller hunds namn? Eller en lärare som ofta säger fel namn till elever? Nu har en forskare i USA undersökt det här närmare.

En av forskarna heter Samantha Deffler och jobbar vid Duke university i USA. Hon har tittat på fenomenet att säga fel namn till en person som man egentligen vet vad hen heter. Det här är något som är ganska vanligt. Jag som skriver den här texten säger till exempel ofta fel namn till mina barn.(De är ganska vana och brukar svara i alla fall.)

Samantha Deffler använde fem enkäter till sammanlagt 1 700 personer. Hon kom fram till att det finns speciella mönster i hur namn blir fel. Vi plockar inte vilket namn som helst, utan kompisars namn blandas mest med kompisars och släktingars med släktingars. Hjärnan verkar helt enkelt blanda ihop namnen på människor som hjärnan tycker hör till samma grupp.

Det här blev Samantha Deffler inte så förvånad över. Men en sak överraskade henne. Det handlade om familjer med husdjur. I familjer med hund hände det att barnen kallades vid hundens namn. Men i familjer med katt så blandade föräldrarna inte ihop barnens namn med kattens.

Varför det är så här vet inte Samantha Deffler. Hon har ändå två teorier, eller gissningar.

Hennes ena terori är att hundar känns ännu mer som en familjemedlem än en katt gör. Den andra teorin är att hundar är bättre på att lyssna på sitt namn och därför används hundars namn mer.

Forskarna kom också fram till att:
♦ Namn som på något sätt låter lika blandas lättare ihop. Ett exempel är om de börjar på samma ljud.
Människor behöver inte vara lika för att namn ska blandas ihop. En förälder kan också kalla sin dotter för sonens namn och tvärtom.

Duke university skriver om forskningen på sin hemsida. Forskarna har med studien i en tidning för forskare som heter Memory & Cognition.


Förslag till uppgifter:

Ta reda på hur det ser ut i er egen klass och diskutera vad forskarna har kommit fram till. Utgå från de här frågorna:

♦ Hur många av er säger fel själv namn ibland?
Vilka namn blandar ni då ihop?
Har ni någon i närheten som kallar er för fel namn? Vad blir det då för namn?
Tycker ni att det som forskarna kommer fram till verkar stämma?


Text: Lisa Blohm
Foto: iStock
Publicerat: 2016-05-17

För lärare: Här finns en länk till studien.