Bilförare kan förbjudas att hålla i mobiler

Reglerna för mobiltelefoner i bilar kan bli tuffare. Nu finns ett förslag om att den som kör inte ens ska få hålla mobilen i handen.

I dag får bilförare inte använda sin mobiltelefon på ett trafikfarligt sätt. Regeln har funnits i ungefär tre år. Den ska minska risken för olyckor. Bilförare som sms:ar eller läser nyheter i mobilen kan missa viktiga saker som händer på vägarna.

Sedan regeln kom har ungefär 80 personer per år dömts för att ha använt på mobilen på ett farligt sätt när de kört bil. Myndigheten Transportstyrelsen tror att många fler egentligen borde straffas, och kanske också bli av med sitt körkort. Men polis och domstolar har svårt att säkert säga att mobilen har använts trafikfarligt. En del förare säger kanske att de bara har hållit i mobilen, men inte använt den på ett farligt sätt.

Det här vill Transporstyrelsen ändra på. Den föreslår nu att det blir förbjudet att hålla mobilen i handen när man kör. Då slipper poliser kunna svara på hur mobilen har använts. Bilförare kan ändå dömas och bli av med körkortet.

Men Transportstyrelsen vill egentligen inte att fler ska straffas, utan att fler ska köra säkrare. Regeringen har fått förslaget om mobilförbud och nu ska politikerna fundera på vad som ska göras.


Text: Lisa Blohm
Publicerat: 2017-04-25

Förslag till diskussionsfrågor:

1. Vad tycker ni om förslaget? Motivera!

2. Borde det vara förbjudet att hålla i en mobil när man cyklar? Varför/varför inte?

3. Har ni sett bilförare som använder mobilen på ett dumt sätt? Hur?

4.Kan mobiltelefoner användas på ett trafikfarligt sätt när man går? Ge i så fall exempel på det.