Bladlöss suger saften ur växter

      Texten ingår i Tema LÖSS

Det kan vara lite förvirrande med ordet löss. Bladlöss och sköldlöss på växter är nämligen en helt annan sorts insekter än löss som lever på djur och människor.

Om du har tittat noga på en rosbuske har du kanske sett gröna små insekter som sitter på dem. Det är nästan säkert bladlöss. De har en liten snabel och suger växtsaft ur rosen. Bladlössen kan bli väldigt många. Deras sugande skadar växten och kan sprida växtsjukdomar . Rosorna kan bli väldigt fula av angreppen.

Bladlössen hör till en grupp insekter som kallas växtsugare och halvvingar. De  kan ha olika färger. Det finns en mycket stor mängd arter av bladlöss, berättar Riccardo Bommarco på Sveriges lantbruksuniversitet. Han är professor och forskar om insekter som är skadliga eller nyttiga för växter som vi odlar.

– Nästan varenda gröda har någon sorts bladlöss som är skadegörare på dem. Det finns till exempel havrebladlus, äpplebladlus och ärtbladlus, säger Riccardo Bommarco.

En del bladlöss är inte så besvärliga. De suger växtsaft, men blir inte så många att de skadar växter. Andra bladlöss kan bli väldigt många och till och med döda växterna.

– Ja, absolut. Men det vanligaste är kanske att tillväxten och skörden minskar , säger Riccardo Bommarco.

Bönder och andra odlare försöker bekämpa bladlössen på olika sätt. Ett av dem är att locka dit andra insekter som gärna äter bladlöss. Växter kan också besprutas med olika medel som dödar eller avskräcker bladlössen.

Sköldlöss är också halvvingar och växtsugare som kan skada växter. är släkt med bladlössen.

 

Snabba fakta

♦ En del myror ”mjölkar” bladlöss på växtsaft.

♦ Nyckelpigor och sländor är några av de djur som äter bladlöss.

♦ Vi människor använder en del sköldlöss i till exempel godis och smink.


Text: Lisa Blohm
Foto: Andreas Eichler (CC BY-SA 3.0)
Publicerat: 2016-08-24