Blodsdiamanter betalar för krig

Ibland pratas det om blodsdiamanter. Diamanterna är varken blodiga eller röda. De har fått sitt namn för att de till exempel har använts till vapen.

Ett annat namn för de här diamanterna är konfliktdiamanter. På 1990-talet användes pengar från diamanter till ett inbördeskrig i Sierra Leone i västra Afrika.  Samma sak har skett i flera andra afrikanska länder. Diamanterna kommer från områden som styrs av soldater som krigar mot ett lands regering.

I början av 2000-talet startade ett samarbete för att stoppa blodsdiamanterna. En del företag och länder med diamantgruvor samarbetade med FN och olika organisationer. På olika sätt har de jobbat för att stoppa handel med diamanter från krigsområden.

Problemet har inte försvunnit helt, men har enligt en del källor minskat. Den som köper diamanter kan i dag ofta få ett papper där det står att ädelstenarna inte är blodsdiamanter. Arbetet mot konfliktdiamanter kallas Kimberleyprocessen.

Det finns andra problem med diamanter också. Många arbetare som letar diamanter i gruvor har ett farligt jobb och en del behandlas väldigt illa. Det händer också att barn arbetar i gruvorna.


Text: Lisa Blohm Foto: Thinkstock Publicerat: 2015-11-25

Källor: diamondfacts.org, gemmologi.se, Amnesty International med flera