De har strejkat mest sedan 2003

Elektriker är den yrkesgrupp som har varit ute i flest strejker de senaste tolv åren. 

Nästan varje år är det ett antal mindre strejker i Sverige. Det kan till exempel vara en strejk i en enda affär. Men strejkerna som det brukar talas mest om gäller hela landet. De kan handla om lönerna i mataffärer i hela Sverige. Mellan 2003 och augusti 2014 var det 27 såna större strejker.

Elektrikerförbundet strejkade oftast, vid sex tillfällen. Fackförbunden Unionen, Transportarbetarförbundet, Kommunal och Byggnads har också strejkat flera gånger.

Nästan lika ofta som det har varit strejk, 24 gånger, har det varit ”bara” blockadåtgärder. Då kan det till exempel handla om stopp för att jobba övertid. Var tredje blockad under den här perioden har gällt transportarbetare. Dit hör de som kör buss och lastbil.

Det är mycket vanligare att fackförbund hotar med strejk än att det blir strejk. Ofta kommer fack och arbetsgivare överens innan strejken bryter ut.

Dessa strejkade i Sverige 2003 till augusti 2014:

6 gånger: Elektrikerförbundet
5 gånger: Unionen*
3 gånger var: Transportarbetarförbundet, Kommunal och Byggnads
2 gånger: Seko
1 gång var: Pilotföreningen, Fastighets, Vårdförbundet, Lärarförbundet, Pappers, Ledarna/Sjöbefälsföreningen

*En strejk med HTF som nu är en del av Unionen räknas med.
Källa: Medlingsinstitutet. Bara strejker som gäller villkor i hela landet (riksavtal) är med.


 

Text: Lisa Blohm
Bild: Thinkstock
Publicerat: 2015-03-17