”Det är mest ungdomar som flyttar”

Vi flyttar ungefär elva gånger under ett liv. Men det är en särskild grupp som flyttar långt.

– Det är mest ungdomar som flyttar. Rörligheten är störst mellan 20 och 25, säger forskaren Emma Lundholm, som jobbar vid Umeå universitet.

Hon har länge forskat på hur och varför människor flyttar i Sverige. Mönstret här är detsamma som på många andra håll i Europa. Fler flyttar till storstäder än till glesbygdskommuner och det är särskilt unga som rör sig långt. Sedan 1990-talet finns det en särskilt tydlig trend i Sverige, berättar Emma Lundholm. Den har att göra med att det har blivit fler platser på universitet och högskolor.

– Det är fler som studerar efter gymnasiet och just studier står för en väldigt stor del av alla flyttningar, säger hon.

Många stannar sen kvar i sin nya hemstad och får kanske barn. När människor har fyllt 30 är det mycket ovanligare att de flyttar långt. De kanske byter lägenhet eller köper ett hus, men gör det då ofta i samma kommun.

– Särskilt familjer med barn i skolåldern är väldigt orörliga. Barnfamiljer har också blivit mindre rörliga än på 70-talet, säger Emma Lundholm, som har forskat lite extra på det här.

I många familjer är det i dag två vuxna som jobbar. Då behöver båda hitta nya jobb vid en flytt till en ny ort. Det kan också vara lättare att bo kvar om en blir arbetslös och den andra har jobb.

Några andra saker som går att se är att:

   • Föräldrar som har skilt sig och har barn under 18 år flyttar sällan långt.
   • De som växer upp i storstäder är orörligare än de från mindre orter.
   • Ju längre tid man har bott på en plats, desto mer sällan flyttar man.
   • Flyttmönstren gör att medelåldern i storstäderna ofta är lägre än i orter på glesbygden.

 

Text: Lisa Blohm
Bild: Thinkstock
Publicerat: 2015-02-23


Skriv gärna och berätta!

1. Har du flyttat i ditt liv? Vet du varför din familj flyttade? Berätta!
2. Vart vill du flytta? Om du inte bodde där du bor i dag, var skulle du då vilja bo? Och varför?

Skriv gärna till lisa@nukunskap.se, så kan din text publiceras på sajten.

 

Källor: Boverket  och Emma Lundholm, som är universitetslektor i kulturgeografi.