Ett av tolv skolbarn mobbat

Föreningen Friends jobbar mot mobbning. I en undersökning har Friends ställt frågor till skolelever om mobbning och kränkningar. Ett av fem barn svarade att de hade kränkts av en annan elev under det senaste året. Det vanligaste var taskiga kommentarer och elaka blickar eller miner. Men det var också ganska vanligt med fysiska kränkningar, som en knuff eller ett slag.

En del elever hade blivit kränkta vid flera olika tillfällen. Då räknades det som mobbning. 8 procent av eleverna svarade att de hade mobbats av en annan elev det senaste året. Det är ungefär ett barn av tolv. Ungefär 4 procent hade mobbats länge, i flera månader.

Eleverna fick också frågan om de själva hade behandlat någon på skolan illa det senaste året. Det svarade tre av tio i årskurs 6 till 9 att de hade gjort. Frågorna ställdes till elever i årskurs 3 till 9 och ungefär 15 000 har svarat.

Det står om den här nya undersökningen i en debattartikel (lång insändare) i tidningen Dagens Nyheter. Där skriver Friends chef Lars Arrhenius och lärarstudenten Ditte Karlsson från Lärarförbundet att mobbning är lika vanligt i dag som för 20 år sedan. De skriver att det är ett stort problem och vill att regeringen ska satsa pengar på att ändra på det.


Text: Lisa Blohm
Foto: Thinkstock
Publicerat: 2015-08-12

Källor (för lärare):