Länkar och fakta om svenska gruvor

Sverige har haft tusentals gruvor. I dag är de bara 15. Men Sverige producerar ändå mest järnmalm i Europa. På bilden syns guldmalm.

Dagbrott och gruvor under mark

Det finns egentligen två sorters gruvor – dagbrott och underjordiska gruvor. I dagbrott bryts malmen från marken. Många gruvor börjar på det sättet, sen går man under jord när malmen blir svår att komma åt. Berget sprängs loss långt under mark och fraktas upp ur gruvan. Ur malmen tas sen olika metaller fram genom olika steg.

Länktips: I den här filmen visas brytning av malm vid dagbrottet Aitikgruvan nära Gällivare. (Kom ihåg att filmen kommer från gruvbolaget och också är en sorts reklam för gruvan. Alla håller nog inte med om allt som sägs om hur bra den är).

 

Här ligger Sveriges gruvor

Dagens svenska malmgruvor finns i främst tre områden: Långt upp i Norrbotten, i Västerbotten och i Bergslagen i Mellansverige. Du kan se alla gruvor på den här kartan. Gruvorna med cirklar är de som är i gång. Ibland räknas ett par ställen där man bryter lera också med som gruvor.

 

Sverige en bjässe på järnmalm

Den svenska berggrunden ser annorlunda ut än berg längre söder ut i Europa. Det är därför som det är gott om järnmalm här. I dag bryts järnrikt berg, järnmalm, i några gruvor långt norrut och i Dannemora i Uppland. Under 2013 kom sammanlagt 38 miljoner ton järnmalm från de här gruvorna. Sverige bryter mycket mer järnmalm än resten av Europa gör tillsammans.

 

De här metallerna bryts också i gruvorna

Från de svenska gruvorna kommer järn, silver, guld, koppar, bly, zink och tellur. Den sista metallen har bara brutits i ett par år i Sverige. Den används bland annat till solceller. Ungefär 6 000 kg guld och 300 000 kg silver kommer från svenska gruvor på ett år. Läs mer på sgu.se om olika metaller.

 

Äldsta gruvan i drift

Garpenbergs gruva i Dalarna har funnits sedan 1200-talet. Där bryts det fortfarande malm med flera sorters metaller i.

 

Gruvor ger massa avfall

Gruvindustrin påverkar miljön på många sätt. Den drar mycket energi, kräver ofta nya vägar, påverkar vatten och luft och ger enorma mängder bortsprängd sten som avfall. Det avfallet måste gruvbolagen själva se till att ta hand om på ett bra sätt och ibland täcka över. Ungefär tre fjärdedelar av allt avfall i Sverige kommer från gruvindustrin. När gruvor planeras i nya områden blir det ofta protester för att de påverkar naturen. Samtidigt ger gruvorna jobb och intäkter till Sverige.

 

Gruvan flyttar staden

I Kiruna i Norrbotten är järnmalmsgruvan viktig. Den är till och med så viktig att delar av staden Kiruna flyttas för att gruvan ska kunna växa. Hus rivs eller flyttas. Alltihop kommer att kosta många miljarder kronor som gruvbolaget LKAB ska betala. Läs mer på Kiruna kommuns hemsida.


 

Text: Lisa Blohm
Bild: Thinkstock
Publicerat: 2015-03-10
Källor: SGU, Svenskt avfall, Naturvårdsverket, Kiruna kommun med flera