Färre än förr dör av våld

I år har det varit ganska många nyheter om mord i Sverige. Det kan vara lätt att tro att det har blivit vanligare att människor dör av våld. Men det är faktiskt tvärtom. Det visar en rapport från Brottsförebyggande rådet som SVT berättar om.

Brottsförebyggande rådet samlar statistik om anmälda brott i Sverige. Rådet har räknat ut att i början av 1990-talet dog i genomsnitt 107 människor per år av dödligt våld. Mellan 2010 och 2014 dog i genomsnitt 80 personer av knivhugg eller annat våld. Det är alltså en minskning. Brottsförebyggande rådet tycker förstås att det är bra, men kan inte riktigt svara på varför det dödliga våldet minskar.


Text: Lisa Blohm
Bild: Thinkstock

Publicerat: 2015-12-10