Anmälningar om kränkta elever gäller oftare pojkar

Under 2016 gjordes det sammanlagt 4 792 anmälningar till Skolinspektionen, visar ny statistik. Anmälningarna har ökat i flera år. De gäller mycket oftare en pojke än en flicka.

Elever och föräldrar kan anmäla till Skolinspektionen om de tycker att en skola gör fel. Oftast handlar anmälningarna om att skolan inte stoppar kränkningar och mobbning. Om inspektionen tycker att anmälaren har rätt får skolan kritik och kan ibland få betala en sorts böter.

Förra året gällde nära fyra av tio anmälningar kränkande behandling. Över hälften av anmälningarna handlade om att elever kränktes av andra elever. Resten handlade om att personal kränkte elever.

En sak som är tydlig i statistiken är att fler anmälningar gäller killar än tjejer. Det är den som enligt anmälan far illa som räknas. Av alla anmälningar gällde 49 procent en kille. 31 procent av anmälningarna gällde en tjej. Resten handlade om flera elever, eller så stod det inte i anmälan vilket kön eleven hade.

Anmälningarna till Skolverket blir fler och fler för varje år. Förra året var det 19 procent fler anmälningar än 2015. Det kan vara ett tecken på att det är mer problem i skolan än tidigare. Men det kan också vara så att fler än tidigare vet att man kan anmäla och hur man gör. Riktigt hur det ligger till går alltså inte att svara på.


Diskutera: Vad tycker ni om grafiken och texten?

♦ Texten här ovanför innehåller många fakta. Det är också en hel del fakta om statistik. Sån text kan bli lite jobbig att läsa. Vad fick ni egentligen veta? Fundera på det och plocka gärna ut ett par fakta.

♦ Statistik kan visas på många olika sätt. Den här gången har nukunskap.se valt en grafik där varje procent är en smiley. Vad är bra och dåligt med det här sättet aatt visa procent, tycker ni? Hur kunde man ha visat samma fakta på ett annat sätt? Hade det varit bättre?


Text: Lisa Blohm
Publicerat: 2017-02-21

Mer att läsa