Flyktingars väntan blir längre

(Texten är från maj 2015).

Människor som har flytt till Sverige får vänta allt längre på ett besked om ifall de får stanna här. Det berättar Sveriges Radio. De här människorna säger att det är för farligt för dem i deras hemländer. Därför söker de skydd, asyl, för att få ett nytt hem i Sverige.

Myndigheten Migrationsverket ska utreda om det stämmer att just de här människorna behöver skydd. Sen får människorna antingen stanna här, eller så får de inte göra det. Just nu dröjer svaren längre och längre tid. Det kan ta ett halvår innan utredningen ens börjar. Många tycker att väntan är väldigt jobbig.

Ungefär 80 000 människor sökte asyl i Sverige förra året. Fler än hälften kom från Syrien och Eritrea.


Lyssna på radioinslag (2015-05-22). Kvinnan som pratar först heter Johanna Jerlehad och jobbar på Migrationsverket.


Text: Lisa Blohm
Foto: Tomislav Stjepic
Publicerat: 2015-05-22