Förbud mot att vittna falskt finns i Bibeln

Texten ingår i Tema VITTNE

Enligt judendomen och kristendomen fick Moses två stentavlor. På dem stod tio viktiga regler från Gud. En regel handlar om att inte vittna falskt mot andra.

Reglerna brukar kallas Tio Guds bud. I judarnas och de kristnas heliga skrift berättas om profeten Moses. Enligt Gamla testamentet ledde han det judiska folket ut ur Egypten, där folket hade varit slavar. På den långa vägen genom öknen gick Moses upp på berget Sinai. Där fick han två stentavlor med de tio reglerna.

Svenska kyrkan räknar regeln om att inte vittna falskt som det åttonde budet. Så här skrivs det på en ganska omodern svenska: ”Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa”. Det betyder ungefär att man inte ska ljuga om andra. Några andra budord säger att man inte ska stjäla och tro på andra gudar.


Text: Lisa Blohm
Foto: Thinkstock

Publicerat: 2015-11-06