Forskare använder blodsugare för att hitta sjukdomar

Bildtext: Forskaren Paul-Yannick Bitome-Essono samlar in fångade flugor i landet Gabon. Foto: Frank Prugnolle

Vissa insekter suger blod. Nu tar forskare såna blodsugare till hjälp för att lättare upptäcka nya sjukdomar.

En del sjukdomar som människor får beror på virus, bakterier eller parasiter som också lever i olika djur. Några exempel på såna sjukdomar är malaria, sömnsjuka och ebola. Det vore bra för oss att lättare upptäcka nya eller tidigare okända smittämnen hos djur. Då är vi bättre förberedda om ett sånt virus plötsligt sprids till människor och göra oss sjuka.

I dag undersöker forskare döda vilda djur för att upptäcka nya smittämnen. De kan också ta prover på infångade levande djur. Det här kan vara krångligt och skada utrotningshotade djur. Det är också bara en väldigt liten del av alla djur som undersöks.

Malariamyggor och tsetse-flugor suger blod

Nu har en grupp forskare testat ett nytt sätt att hitta smittor i djurs blod. Forskarna tar helt enkelt hjälp av blodsugande insekter. Malariamyggor och tsetse-flugor är två exempel på såna djur. Varje blodsugare suger bara upp pyttelite blod. Men det blir ändå som en sorts blodprov, som forskarna sen kan undersöka.

Forskarna satte ut fällor i skogar i landet Gabon i Centralafrika. Fällorna skulle fånga in tre olika sorters blodsugande flugor. Efter 16 veckor var över 4 000 flugor fångade och de flesta av dem var tsetse-flugor, som kan sprida sömnsjuka. Tre av tio flugor hade blod i sig. Forskarna undersökte blodet och kunde oftast få svar på vilka djur blodet kom från. Det var blod från mer än 20 sorters djur, som till exempel flodhästar och fåglar. I ungefär en tiondel av blodet fanns det parasiter som orsakar malaria. Forskarna hittade både malariaparasiter som de kände igen och tidigare okända varianter av malaria.

Nu ska forskarna utveckla sina metoder. Forskaren Franck Prugnolle från Frankrike hoppas att deras resultat kommer att vara till nytta.

– Den här sortens ”övervakning” kan göra att smittämnen upptäcks innan de sprids till människor, säger han i ett pressmeddelande från tidningen eLife.

Forskarna tror också att metoden kan användas för att upptäcka nya sjukdomar som drabbar vilda djur. De skriver om sin forskning i en tidning för forskare som heter eLife. Forskarna bakom studien finns i Gabon, Frankrike och Kamerun.

Bra att veta: Det är bara en del av de virus, parasiter och bakterier som finns hos djur som gör människor sjuka. Vi behöver alltså inte vara oroliga för att få alla sjukdomar som djur har.


Text: Lisa Blohm
Publicerat: 2017-03-29


Förslag till uppgifter:

1. De infångade flugorna fanns i Gabon. Leta reda på Gabon på en karta.
2. I texten nämns bland annat malaria och sömnsjuka. Det är två sjukdomar som sprids till människor av blodsugande insekter. Ta reda på mer om de sjukdomarna, eller leta reda på en annan sjukdom som sprids med blodsugare och ta reda mer om den.

Länktips:
♦ Gör gärna vårt quiz om blodsugare!
♦ Läs mycket mer om virus i Tema virus.


För lärare: Länk till studien i Elife.