Forskare gör solbränsle av växthusgaser

Gasen koldioxid gör att temperaturen på jorden stiger. Forskare i USA berättar nu att de med hjälp av ljus renar luft från koldioxid och gör en sorts bränsle i stället.

Koldioxid kallas för en växthusgas. Såna gaser gör jorden varmare och är ett stort problem för vårt klimat. Men koldioxid är också den gas som växter använder i fotosyntesen. Då förvandlas solenergi, vatten och koldioxid till socker och syre.

I USA har kemiforskare gjort en sorts konstgjord fotosyntes. De har använt energi från blått ljus för att rena luften från koldioxid. Samtidigt får de något som kallas solbränsle. I solbränslet finns kol från koldioxiden och energin från solen lagrad.

Det finns två vinster med det här:

1. Luften renas från koldioxid.

2. Solbränslet kan brännas och förvandlas till elektricitet. Energi kan förvandlas, men aldrig försvinna.

För att lyckas med den konstgjorda fotosyntesen har forskarna använt ett speciellt framtaget material. Det är som ett sorts nät, eller stomme. Varje del av nätet är extremt liten. Men i hålen i nätet åker koldioxid in och det är där som gasen förvandlas, med hjälp av energin från ljuset.

Metoden behöver bli effektivare

Det finns många andra forskare som forskar för att få fram solbränsle, bland annat i Sverige. Forskarna som gjorde just de här experimenten finns vid UCF, som är ett universitet i Florida. En av kemisterna heter Fernando Uribe-Romo. Han vill fortsätta att utveckla den konstgjorda fotosyntesen. Forskarna hoppas kunna göra metoden effektivare, så att det går att rena mycket koldioxid. Det krävs väldigt mycket mer forskning om det ska lyckas.

Fernando Uribe-Romo tänker sig att man i framtiden kan bygga stationer för konstgjord fotosyntes på platser med mycket koldioxid. En sån plats kan vara vid ett kraftverk.

– Gasen skulle sugas in i stationen, gå igenom processen och återvinna växthusgaserna samtidigt som den skulle producera energi som kan gå tillbaka in i kraftverket, säger Fernando Uribe-Romo i ett pressmeddelande från universitetet.

Forskarna skriver om sina upptäckter i tidningen Journals of Materials Chemistry A, som är en tidning mest för forskare.

Här nedanför finns ett Youtube-klipp där Fernando Uribe-Romo berättar om forskningen. Det är på engelska och nog svårt att hänga med i. Men man kan i alla fall få en bild av hur det ser ut i laboratoriemiljön. I början av klippet visar kemisten en extremt förstorad modell av det ”nät” som koldioxiden åker in i. Man ser också ett rör med blått sken. Det är där som den konstgjorda fotosyntesen görs.


Text: Lisa Blohm
Publicerat: 2017-04-26

Filmklipp från universitetet. Forskarna vill göra lite reklam för sina upptäckter.