Forskare har räknat världens träd

(Filmklipp på engelska. Den snurrande jordgloben visar var det finns extra gott om träd och var det är färre träd.)

3 000 miljarder. Så många träd finns det i världen, har en grupp forskare från olika länder räknat ut. Det blir ungefär 420 träd per människa, och då har forskarna ändå struntat i de smalaste träden. Skandinavien är ett av de områden där träden står tätast, enligt studien.

Det skulle förstås ta enormt lång tid att gå runt och räkna varenda palm och gran. Forskarna har därför använt olika knep för att komma fram till sitt resultat. I en del områden i sammanlagt 50 länder har träd räknats på riktigt. Sedan har forskarna använt bland annat satellitbilder och data om temperatur och nederbörd för att komma fram till mängden träd i olika områden. Såna här beräkningar blir aldrig exakta, men forskarna tror i alla fall att deras sätt att räkna ger ett bättre svar än tidigare beräkningar. Forskarna har också kommit fram till att människor fäller ungefär 15 miljarder träd per år.

Uppgifter om hur mycket träd det finns kan vara till nytta på olika sätt, till exempel när man diskuterar klimatet. Men den svenske professorn Göran Ståhl säger till Vetenskapsradion att det inte räcker att räkna träd för att få svar om skogarna.

– Problemet är att trädstorlekarna kan skilja sig åt väldigt mycket. Vi har extremt stora träd på flera håll i världen, och ett sådant träd kanske motsvarar tusen små träd. Att bara räkna antalet träd och titta på hur antalet träd förändrar sig över tid kan därför ge en ganska skev bild över hur världens skogar utvecklar sig, säger han till Vetenskapsradion.

Forskarna har berättat om sin studie i tidningen Nature, en känd tidning om forskning.

 


Länktips:

”Så många träd finns det i världen (Vetenskapsradion 2015-09-02)
”Global count reaches 3 trillion trees” (Nature skriver om studien, på engelska 2015-09-02)


Text: Lisa Blohm
Filmklipp: Nature

Publicerat: 2015-09-03