Forskare vill få koll på Sveriges alla insekter

Forskaren Fredrik Ronquist har en vandrande pinne på handen. Foto: Bengt Olofsson/Naturhistoriska riksmuseet

Nu ska många tusen olika svenska småkryp samlas in. Forskare vill kartlägga alla Sveriges insekter – och jämföra dem med insekter på Madagaskar i Afrika.


Publicerat: 2017-09-28
Text: Lisa Blohm


Fredrik Ronquist är professor på Naturhistoriska riksmuseet och en av de insektsforskare som ska vara med i letandet.

– Jag är helt övertygad om att vi kommer att hitta helt nya arter. Vi tror att det finns åtminstone en 5.000 arter till att hitta i Sverige, säger han till nukunskap.se.

I dag känner man till ungefär 27.000 svenska arter. Det är ett par tusen fler än för bara 15 år sedan. När den kände svenske forskaren Carl von Linné levde på 1700-talet kartlade han ungefär 1.400 insektsarter. Kunskapen om insekter har alltså ökat enormt och ändå vet man antagligen ganska lite om väldigt många insekter.

Hela projektet ska ta fem år. Först ska forskarna samla in insekter och jordprover i ungefär ett år.

– Vi använder framför allt en insektsfälla som ser ut som ett tält. Det var faktiskt en svensk insektsforskare som uppfann den här fällan någon gång på 1930-talet. Sen har den blivit en standardfälla som används i hela världen. Den är väldigt effektiv på att fånga små flygande insekter, berättar Fredrik Ronquist.

DNA undersöks

Från insamlade och dödade insekter tas DNA (arvsmassa). Forskarna ska också leta DNA-spår från insekter i jorden. Alla arter har ett DNA som är speciellt för just deras art. DNA:et blir som en sorts kod som kan skilja olika arter från varandra. Men DNA kan också avslöja att kryp som ser ganska olika ut kan vara närmare släkt än man kanske tror.

Samtidigt som svenska insekter kartläggs, så ska också insekter i landet Madagaskar kartläggas. Madagaskar ligger i Afrika och består av en jättestor ö och mindre öar. Villkoren för de insekter som har utvecklats där har sett helt annorlunda ut än för våra svenska insekter. Där finns det också nästan säkert många fler arter än i Sverige.

– Alla våra insekter i Sverige har kommit hit efter istiden. De började komma tillbaka till Sverige för ungefär 12.000 år sen. På Madagaskar har de utvecklats under väldigt lång tid och väldigt många av arterna på Madagaskar finns bara där, säger Fredrik Ronquist.

Fjärilar och skalbaggar, till exempel, finns både i Sverige och Madagaskar. Men det kan vara helt olika sorter.

Varför vill forskarna då få koll på alla de här insekterna, och jämföra dem? Jo, en anledning är att förstå mer om hur olika ekosystem fungerar och vilken roll olika insekter spelar i naturen.

– Framför allt när det gäller vissa typer av insekter, som nedbrytare och såna som är parasiter på andra insekter – dem vet vi väldigt lite om. Och där finns det många nya arter i Sverige. De spelar ju en viktig roll i våra ekosystem när det gäller att bryta ned döda djur och växtdelar, till exempel, säger Fredrik Ronquist.

Forskarna hoppas också att få koll på bakterier som lever på insekter och kanske kan sprida sjukdomar.

Vilka insekter är då insektsprofessorns egna favoriter?

– Jag gillar ju fjärilslarver. Jag började bli intresserad av insekter för att jag födde upp fjärilslarver, säger han.


Gör vårt quiz om insekter!


Materialet på nukunskap.se omfattas av upphovsrätten.