Gas i gruvan kan explodera

De svåraste gruvolyckorna sker ofta där kol bryts. Det är ingen slump. Där bildas gas som kan explodera.

Sverige har inga kolgruvor och det har antagligen gjort att vi har sluppit en hel del svåra olyckor. Det finns risker med alla gruvor, men kolgruvor är speciella. Där bildas metangas och det kan bli stora mängder om den inte vädras ut ordentligt. Gasen antänds lätt och kan explodera. Dessutom kan själva kolet brinna om det blir en brand. Det gör till exempel inte järnmalm.

I många gruvor har man bra system som gör att metangasen släpps ut. Men olyckor kan ske ändå och på en del håll är säkerheten av olika skäl sämre. Nyligen dog minst 30 gruvarbetare i Ukraina i en olycka, som tros bero på metangas. I Kina dör tusentals gruvarbetare varje år, och ofta just i explosioner i kolgruvor.

Hur många som dör i gruvolyckor runt om i världen vet ingen. Men många arbetar under riktigt tuffa förhållanden, inte minst i fattigare länder. Fackförbund räknar också med att ungefär tio miljoner människor jobbar i gruvor utan att vara anställda där. Det kan handla om både vuxna och barn som på egen hand letar mineraler för att överleva.

Länktips: ”Metan får gruvor att explodera” (Illustrerad vetenskap 2015-03-05)


 

Text: Lisa Blohm
Bilden på arbetare vid en kolgruva i Vietnam kommer från Thinkstock.
Publicerat: 2015-03-10
Källor: IF Metall, branschorganisationen Svemin med flera