Här är flest utlandsfödda skolbarn födda

Ungefär vart elfte barn i Sverige mellan 7 och 15 år föddes i ett annat land. De flesta utlandsfödda grundskolebarn kommer från Syrien.

Staplarna visar antalet barn mellan 7 och 15 år som bor i Sverige, men är födda i ett annat land. Det är barn som är så gamla att de antagligen går i grundskolan. De mörklila staplarna gäller 2016 och visar de tio länder som flest barn då var födda i. De ljusare staplarna visar hur många barn i samma ålder som bodde i Sverige 2011.

Om du tittar på staplarna ser du att en del har förändrats mellan 2011 och 2016. 2011 fanns det ganska få syriska barn i Sverige. Nu är de många fler. Inbördeskriget i Syrien har ju tvingat många att fly därifrån och en del av dem bor nu i Sverige. Bara de som har ett svenskt personnummer räknas med.

När alla barn och vuxna räknas med, så ser tio i topp-listan lite annorlunda ut. Då är Finland det land som allra flest är födda i. Men få av dem är barn. I tabellen längre ned finns siffror för alla länder som människor i Sverige är födda i. De som söker asyl men inte vet om de får stanna i Sverige saknas i statistiken.


Förslag till uppgifter

Lite längre ned finns en lång tabell med alla länder. Det går att söka i tabellen och sortera den på olika sätt. Ta till exempel reda på:

1. Hur många som är födda i olika nordiska länder.
2. Hur många som kommer från de länder som ni i klassen är födda i. Eller några andra som ni känner.
3. Leta reda på några länder där väldigt få eller kanske inte en enda är född. Har ni hört talas om de länderna?


Text: Lisa Blohm
Publicerat: 2017-03-24

Mer att läsa