Har din kommun krympt eller vuxit på lång sikt?

Ingår i Tema Befolkning

De allra senaste åren har befolkningen vuxit i nästan alla svenska kommuner. Men hur såg det ut 2015 jämfört med år 1985 eller 1955? Kolla i vår tabell! Det går att söka i den och sortera på olika sätt.

Förslag på uppgifter

  • Hur ser det ut i din kommun mellan åren?
  • Är det stora skillnader? Fundera vad de skillnaderna kan bero på.
  • Jämför gärna din kommun med ett par andra kommuner.
  • Vad har hänt med de fem kommuner som var minst 1955? Är de fortfarande minst?
  • Hur såg listan över de tio största kommunerna ut 1955 och 2015?

Tips till lärare: En excelfil från SCB med en fullständig tidsserie 1955 till 2015 finns här.


Text och grafik: Lisa Blohm
Publicerat: 2017-01-20