Härifrån kommer flest asylsökande

Texten hör till Tema FLYKT.

De människor som söker asyl i Sverige kommer från många olika länder. Längst ned finns ett stapeldiagram med de länder som flest kommer ifrån under 2015.

De senaste åren har den största delen asylsökande i Sverige kommit från Syrien. Under perioden januari till augusti 2015 sökte över 9 900 människor från Syrien asyl här. Det är faktiskt en minskning jämfört med samma tid förra året. De asylsökande från Afghanistan har i stället blivit fler.

En del av dem som söker asyl i Sverige får också det. Det betyder att de får stanna här. Under 2015 har nästan alla asylsökande från bland annat Eritrea och Syrien fått stanna i Sverige. Däremot är det väldigt få asylsökande från till exempel Ukraina, Georgien och Kosovo som får stanna.

Länktips: Tabell över antalet asylsökande från 50 olika länder (scb.se Siffrorna gäller 2013 och 2014).


Text: Lisa Blohm
Statistikkälla: Migrationsverket
Publicerat: 2015-09-09


De vanligaste länderna bland asylsökande