Hjältar, skurkar och sagolänkar

I folksagor dyker samma sorts figurer upp i historia efter historia. På det viset är sagorna ganska enformiga.

Ulf Palmenfelt är professor vid Uppsala universitet och på Gotland. Han forskar om alla möjliga sorters berättande. Han säger att folksagor bygger på att det finns en begränsad mängd figurer som människor känner igen.

– Man ska förstå direkt vem som är hjälten och vem som är skurken, säger Ulf.

De goda i sagorna förblir goda och de onda blir aldrig snälla. Sagans figurer är helt enkelt mycket mer stereotypa (enformiga) än vi verkliga människor.

– Det kan vara lite olika i olika delar av världen när det gäller vilka mänskliga egenskaper som skurken ska ha och som hjälten ska ha. Men att det finns skurkar, hjältar och offer, det vågar jag nog påstå är universellt, säger Ulf.

Han liknar figurerna vid schackpjäser, som är desamma från spel till spel. Sen kan figurerna hamna i alla möjliga situationer. Precis som i schack. Och då kan det ändå hända många spännande saker.

– Då känner vi igen oss som människor, för vi har alla hamnat i de här rollerna ibland. Ibland råkar vi bli hjältar, ibland råkar vi bli skurkar, ibland blir vi offer och så vidare. Det är mänskliga problem som lätt känns igen som sagorna avbildar.

För Ulf Palmenfelt är sagor intressanta för att de ger ledtrådar till vad människor har grubblat över i olika tider, varit rädda för eller drömt om.

– Jag kan se vad de fantiserade om och vad de inte fantiserade om. Och det är olika vid olika tidpunkter och i olika kulturer. Sagorna utforskar verklighetens gränser, säger Ulf Palmenfelt.

Han nämner ett exempel på det. Många sagor i Sverige skrevs ned på 1800-talet. En hel del av dem handlar enligt Ulf om klasskillnader, skillnader mellan fattiga och rika. Kunde man tänka sig att en fattig gåsflicka fick gifta sig med prinsen? I sagans värld gick det!


 

LYSSNA på en judisk, en romsk och en samisk saga.

(Här hittar du fler, hos Sveriges Radio. De finns på svenska och på minoritetsspråk.)


Länkar till andra berättelser att lyssna på:


Text: Lisa Blohm
Bild: Thinkstock
Publicerat: 2015-03-25