Iskyla skyddar hjärtan

Sjukhusen har nytta av is ibland. Ett exempel är när hjärtan skickas från ett sjukhus till ett annat.

Vintertid ställer is och halka ofta till det för sjukhusen. En hel del människor ramlar på hala gator och bryter armar eller ben. Halkan orsakar också trafikolyckor. Men ibland har sjukvården nytta av is.

Det här är tre exempel på hur is kan användas:

1. För att kyla ned hjärtan, njurar och andra organ som en svårt sjuk människa ska få. Organen kommer oftast från människor som själva har sagt att de vill ge bort organ om de dör och som sedan har dött i en olycka. Ofta måste organen snabbt flygas mellan sjukhus. De klarar sig längre när de är nedkylda. Därför läggs de i påsar med en speciell vätska och sedan i särskilda kylväskor.

2. För att skydda hjärnan vid en del operationer. Patienten får en särskild mössa med is som kyler ned hjärnan. Då behöver hjärnan mindre syre och klarar sig bättre.

3. Ismössor används ibland också när cancer behandlas. Då ska de minska problem med att hår ramlar av.

Text: Lisa Blohm
Foto: Thinkstock
Publicerat: 2015-01-26


Källor: Sjukhus i Lund och Linköping.