Jordbävning dödade hundratals

Bilden är från Hindu Kushbergen. Det var där som jordbävningen inträffade.

Afghanistan och Pakistan drabbades i går av en kraftig jordbävning. Vägar har förstörts och hus rasat. Hittills har ungefär 300 människor hittats döda. Många fler har skadats i naturkatastrofen, skriver flera nyhetssajter. Skalvet inträffade i området Hindu Kushbergen vid gränsen mellan Pakistan och Afghanistan. Marken skakade också i Indien.

Området är glest befolkat och bergigt. Det är svårt för räddningspersonal att snabbt ta sig till alla drabbade platser. Därför vet man ännu inte riktigt hur stora skadorna där är.

Jordbävningen nådde 7,5 på Richterskalan, det mått som jordskalv mäts med. Det betyder att det var ett väldigt kraftigt skalv, men det var långt ner i marken. Om skalvet hade varit närmare jordytan, hade skadorna blivit ännu värre.


Länktips:

Tv-inslag på engelska visar bilder efter jordbävningen (BBC News 2015-10-27).


Text: Lisa Blohm
Foto: Thinkstock

Publicerat: 2015-10-27