Kalifornien ska tvinga folk att spara vatten

Delstaten Kalifornien i USA är hårt drabbat av torka. Skördar torkar bort, vattendrag sinar och torkan har bidragit till skogsbränder. Forskare varnar också för att läget kan bli ännu värre. Snö från bergskedjan Sierra Nevada brukar sommartid vara en reserv för dricksvatten. Men nu är det mindre snö än normalt.

Frivilligt sparande på vatten har inte räckt till. Nu införs därför regler som ska minska användningen av vatten med en fjärdedel. Sparkravet påverkar företag, jordbruk och vanliga invånare.

Det är första gången någonsin som ransonering av vatten tvingas fram på det här sättet, skriver journalister i USA. Förbud mot vattning av en del gräsplättar införs. Andra gräsmattor ska göras om till ytor som kräver mindre vatten. Golfbanor och kyrkogårdar måste vattna mindre och vattnet blir dyrare. Jordbrukare ska också rapportera hur de använder vatten, så att det inte slösas bort.

I Kalifornien ser man situationen som mycket allvarlig. Det finns en oro för att problemen med dricksvatten och torka kan bli så stora att människor tvingas flytta från vissa områden.

LÄNKTIPS:
1. Tv-inslag på engelska visar hur torrt det har blivit i Kalifornien och hur det såg ut tidigare (CNN 2014-09-16).
2. Text på svenska om de nya reglerna. (Finländska Yle 2015-04-02)


  Text: Lisa Blohm
Foto: Tim McCabe/Thinkstock
Publicerat: 2015-04-02