Läget lite bättre för pandor

Vilda jättepandor finns bara i Kina. Djuren har länge varit utrotningshotade, men nu ser läget för pandorna faktiskt lite bättre ut.

De svartvita jättepandorna är en sorts björnar. Precis som andra björnar kan de äta kött. Men nästan det enda som jättepandor äter är gräset bambu. Därför är det inte så konstigt att de behöver leva i bambuskogar. Människor har huggit ned såna skogar för att odla eller bygga hus. Då har pandorna fått det svårare och svårare att klara sig. Djuret har länge varit en symbol för utrotningshotade djur.

Nu verkar det trots allt se lite bättre ut för pandorna. Det här säger en internationell organisation som förkortas IUCN och som samlar uppgifter om hotade djur på en ”röd lista”. Den här listan ser andra som jobbar med hotade djur som viktig. På IUCN:s lista har jättepandorna länge stått med som utrotningshotade. Nu har djuret flyttats ned ett steg, till en nivå som kallas ”sårbar”. Det är inte lika illa.

Det här beror på att antalet jättepandor verkar ha ökat de senaste åren. Kineser har räknat med att det i dag finns drygt 1 800 vuxna jättepandor, vilket är fler än tidigare. Andra experter på björnar tror också att pandorna har blivit fler. De här betyder inte att faran är över, men det verkar som om arbete för att hjälpa djuren fungerar.

Det är många som jobbar för att rädda jättepandorna. I Kina har naturområden där pandorna bor skyddats och man försöker också att plantera nya bambuskogar.

Tyvärr finns det andra djur på den röda listan som läget har blivit ännu sämre för än tidigare. Så är det till exempel för gorillor.


Länktips: Karta över var jättepandor lever

Det finns en karta från organisationen IUCN där du kan se var jättepandor lever i det fria. I de gula områdena lever det jättepandor. På de rosa platserna kan det också finnas jättepandor, men det är inte lika säkert. Du hittar kartan här. Sidan är på engelska.

Några tips när du använder sidan:
1.
Det går att förminska kartan. Det kan vara lättare att se då.
2. Långt upp till vänster står det ”change basemap”. Klicka där för att byta till olika sorters kartor.

För lärare: Det går att söka fram kartor efter många olika hotade djurarter på sidan. Då behövs kanske en vuxens hjälp.


Text: Lisa Blohm
Foto: iStock

Publicerat: 2016-09-05