Många lärare får inte sätta betyg själva

Ungefär var femte lärare är inte behörig i ett enda ämne som de lär ut, visar ny statistik. Obehöriga lärare måste be andra lärare om hjälp för att sätta betyg.

Lärare som är obehöriga är oftast människor som inte är utbildade till just lärare, men jobbar som det ändå. Men det kan också handla om lärare som jobbar på högstadiet, fast de är utbildade för att arbeta med yngre elever. Eller tvärtom.

En del andra lärare kanske undervisar i både matematik och svenska, fast de har lärt sig att lära ut svenska och historia. Då är de obehöriga i matematik. Ny statistik från Skolverket visar att det är särskilt ont om lärare som är behöriga i svenska som andraspråk. Det skriver Skolverket på sin egen sajt.

Det är lärare som är utbildade till det som ska jobba i skolan. Men när rektorerna inte får tag på såna lärare, kan obehöriga lärare få jobben. För att få sätta betyg gäller nu för det mesta också att läraren ska ha lärarlegitimation, nästan som en sorts körkort för lärare.

 


Text: Lisa Blohm
Foto: Thinkstock
Publicerat: 2015-08-27