Mellanstadiebarn skadar sig mest

I skolan är det barn mellan 10 och 12 som råkar ut för flest olyckor. I alla fall om man tittar på olyckor som leder till besök på en akutmottagning.

Det finns statistik som visar att ungefär 36 000 barn per år hamnar på akuten efter att ha skadat sig i skolan, förskolan eller på fritids. Hur många som blir omplåstrade hos skolsköterskan eller får hjälp på en vårdcentral eller hos tandläkaren vet man inte. De flesta skadorna beror på olyckor, men inte alla. Ibland har andra skadat någon med flit och ibland har någon skadat sig själv med flit.

Det är vanligast att barn mellan 10 och 12 år hamnar på akuten efter skador i skolan. Näst mest skadedrabbade är elever mellan 13 och 15 år. Vilka skadorna är och vad de beror på ser lite olika ut för olika åldrar. I mellanstadiet är det vanligaste olyckor när barn idrottar, antingen på en lektion eller på rasten. På högstadiet är skador när eleverna idrottar också stor. Men i den här åldern är det också vanligare med olyckor i slöjden och fler skadas vid bråk och slagsmål.

Statistiken om barns skador i skola, förskola och fritids kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Så är statistiken gjord

Det finns inte statistik om alla olyckor som leder till sjukhusbesök. Det är bara en del sjukhus som skriver in uppgifter om var barn har skadat sig och det är siffror från de sjukhusen som har använts. Sen har siffrorna räknats om lite för att ge en bild av hur det ser ut i hela landet. Det blir inte exakt rätt, men en sorts bra gissning.


 

Förslag till uppgift

Många olyckor är väldigt små. De blir inte nyheter på tv och ingen behöver åka till sjukhus. Försök att göra er egen olycksstatistik i klassen under någon månad. Ta med alla olyckshändelser, till exempel ett tappat glas som går sönder.


Text: Lisa Blohm
Bild: Thinkstock
Publicerat: 2015-04-06

Källa: ”Barns skador i förskola, skola och fritidshem” (från MSB, skriven för vuxna).