Mögelsvamp blev en av världens största livräddare

Forskaren på bilden är Alexander Fleming.

En forskare slarvade med städningen. Det ledde till en upptäckt som har räddat många miljoner liv. Upptäckten var att mögelsvampen Penicillium notatum kunde döda bakterier.

Forskaren hette Alexander Fleming och var britt. I sitt laboratorium gjorde han experiment med bakterier. Han lät bakterier växa på plattor. När Alexander Fleming 1928 stack på semester, städade han inte undan ordentligt. En platta med bakterier fick ligga framme.

När Alexander kom tillbaka, såg han att en mögelsvamp växte på plattan. Det konstiga var att det inte fanns några levande bakterier nära svampen. Lite längre bort från möglet växte däremot bakterierna. Alexander Fleming förstod att möglet dödade bakterier.

Det finns många olika sorters mögelsvampar. Det visade sig att just den här sorten var Penicillium notatum. Den innehåller ett ämne som har fått namnet penicillin.

Men det dröjde ganska många år innan möglet blev till medicin. År 1939 började två andra britter att göra experiment med mögelsvampen. De hette Ernst Boris Chain och Howard Walter Florey. De här forskarna smittade kaniner med höga doser av en farlig bakterie. Bara kaniner som sedan fick penicillin överlevde. Snart började stora mängder penicillin tillverkas.

Upptäckten av penicillin gjorde att miljoner liv kunde räddas, varje år. Till exempel började penicillin att ges till sårade soldater under andra världskriget. Det räddade många, som annars riskerade att dö av bakterier som växte i fula sår. Men penicillin fungerar inte mot alla sorters bakterier. Efter penicillinet har det kommit mediciner också mot många andra bakterier.

Penicillin brukar ses som en av de viktigaste upptäckterna för sjukvården. Forskarna Alexander Fleming, Ernst Boris Chain och Howard Walter Florey fick 1945 Nobelpriset i medicin för sin forskning.

Så fungerar penicillin
En bakterie består av en enda cell. Cellen har en vägg runt sig, som en sorts skal. Penicillinet förstör för bakterien, så att den inte kan göra sin vägg. Då dör bakterien.

Bakterier lurar penicillinet
I dag funkar penicillin sämre än för 50 år sedan. Det är för att många bakterier har förändrats. De har skaffat sig ett skydd mot det farliga ämnet i penicillin.Text: Lisa Blohm
Publicerat: 2015-09-28