Motorbåtar hjälpte rovfiskar

Bildtext: Fisken längst bak är rovfisken dottyback. Den andra är en damselfish.

Unga småfiskar stressas av ljudet från motorbåtar. Det gör att de blir ett lättare byte för rovfiskar, har forskare upptäckt.

Forskarna undersökte fiskar som lever vid korallrev. De tittade särskilt på fiskar som på engelska heter Ambon damselfish och dusky dottyback. Fiskarna verkar inte ha några svenska namn, så vi kallar dem i den här texten för damselfiskar och dottybacks.

När damselfiskarna är små så lever de väldigt farligt. Många blir aldrig vuxna och dottybacks smaskar gärna i sig unga damselfiskar. Forskarna undersökte hur damselfiskarna påverkades av ljud från motorbåtar på ganska nära håll. Både riktiga motorbåtar och inspelat ljud användes. En del damselfiskar fick höra motorer. Andra fiskar slapp ljudet.

Det visade sig att damselfiskarna som hörde motorbåtar var mer stressade än de andra fiskarna. De reagerade mycket sämre när rovfiskar närmade sig och flydde ofta inte i tid. Därför blev fler damselfiskar uppätna om motorbåtar hördes.

Vad ska den här forskningen vara bra för? Jo, forskarna hoppas att man nu ska bli bättre på att skydda småfiskar från motorljud och att det är bra för korallreven. Vid en del berömda korallrev kan det vara mycket oljud från motorbåtar. Ljudet blir en sorts miljöförorening. Men det går att göra något åt oljudet, tror forskaren professor Mark McCormick.

– Vi kan till exempel skapa tysta zoner i havet och undvika känsliga områden tider på året när det är många unga fiskar, säger han i ett pressmeddelande.

Forskarna har bara tittat på vissa fiskar. Därför går det inte att veta om alla sorters småfiskar störs av motorbåtsljud.

Forskarna kommer bland annat från Australien. De skriver om sin forskning i en tidning som heter Nature Communications.


Text: Lisa Blohm
Foto: Thinkstock
Publicerad: 2016-02-08

Källor: Eurekalert.org och Nature Communications