Nationella prov i svenska spreds i förväg

Dagen före nationella prov i svenska spreds prov i sociala medier. Elever har i förväg kunnat se vad de skulle skriva om.

Tidningen Aftonbladet berättade i går att provet i svenska och svenska som andra språk har läckt ut. Det är i dag, fredagen den 17 mars, som provet ska göras. Enligt Aftonbladet har det spridits på Snapchat, som många använder i mobilen. Flera rektorer hade fått veta av elever att proven hade spridits.

Det som ska ha läckt ut är vilka ämnen som niondeklassarna ska skriva en sorts uppsatser om. Det är alltså inga frågor med facit som har läckt ut. Men myndigheten Skolverket tycker att det ändå att är väldigt allvarligt. Det berättar Anna Westerholm på Skolverket för Sveriges Radio.

– Det är klart att de som har tagit del av hur uppgiften ser ut, de har ju kunnat förbereda sig på ett annat sätt, säger Anna Westerholm till Sveriges Radio.

 

Oklart hur provet har läckt

Hon vet inte hur provet började spridas. Det ska vara hemligt tills det är dags för prov.

– Ibland kan det ju helt enkelt vara vid kopiering eller att nån glömmer ett prov framme på skrivbordet. Det är svårt att spekulera i vad som har hänt i det här fallet, säger Anna Westerholm till Sveriges Radio.

Hon tycker att det hade varit ännu allvarligare om till exempel ett facit till ett matteprov hade läckt ut, men att det här är illa nog.

Nu kommer det här provet inte gå att använda för att jämföra skolor så som det var tänkt från början. Skolor kan använda ett annat prov i stället, som är en sorts reserv. Men då kan det bli svårare för lärarna att sätta betyg på de nationella proven.

Det har hänt förut att nationella prov har läckt ut i förväg.


Text: Lisa Blohm
Foto: iStock

Publicerat: 2017-03-17


Förslag till diskussionsfrågor

En del elever har berättat för rektorer eller lärare att provet hade läckt ut i förväg. På det sättet har skolor och Skolverket fått reda på det.

1. Vad tycker ni om att provet har spridits i sociala medier?

2. Tänk er att ni själva skulle skriva det här provet. Vad skulle ni då ha gjort om ni såg det spridas i sociala medier? Och varför?

3. Hade ni gjort på något annat sätt om ni inte skulle skriva provet själva? Varför/varför inte?

3. Tänk er att ni hittade ett nationellt prov som en lärare hade råkat tappa på golvet. Dagen efter ska ni skriva det här provet. Vad hade ni gjort då? Och varför?

4. Tycker ni att de som ser provet i förväg och sen skriver det fuskar? Varför/varför inte? Är det någon skillnad om man ser provet av misstag?