Nyanlända ska få gå före kö till friskolor

Till många friskolor måste man stå i kö länge för att få en plats. Därför får barn som söker asyl sällan plats i friskolor. Nu ska reglerna ändras. Friskolor ska lättare kunna ta emot flyktingar.

Asylsökande barn och ungdomar behöver gå i skolan. En del svenska skolor har tagit emot väldigt många av de här eleverna. Andra har inte tagit emot en enda. Till exempel går få asylsökande i friskolor. De skolorna ägs av någon annan än kommunen.

Det finns friskolor som vill ta emot asylsökande barn, men som inte får det. Det beror på att det finns en kö till skolan. Reglerna säger att barn som har stått längst i kön ska få plats först. Till en del friskolor måste man ha köat i många år för att komma in. Det har barn som nyligen har kommit till Sverige inte kunnat. Därför får friskolorna inte låta dem börja, även om skolorna vill det.

Men nu ska det här ändras. Det har sex partier i riksdagen kommit överens om, skriver de i en debattartikel i tidningen Dagens Samhälle. Politikerna föreslår att friskolor ska kunna låta en del nyanlända barn gå före den vanliga kön. Det handlar om högst 5 procent av de nya eleverna när en ny termin startar. Det ska gälla barn som har bott i Sverige i kortare tid än två år.

Friskolorna får själva bestämma om de vill göra så här eller inte. I debattartikeln skriver politikerna att det finns många friskolor som vill ta emot nyanlända barn, men som inte får det. Politikerna tycker att det är viktigt att många skolor delar på ansvaret för nyanlända barn.

Tanken är att de nya reglerna ska gälla från den 1 november i höst. Först måste riksdagen säga ja till partiernas förslag. Eftersom sex partier är överens, så kan man räkna med att riksdagen säger ja.


Extra fakta om debattartiklar:
En debattartikel är en sorts insändare, där människor skriver vad de tycker eller kommer med förslag. Debattartiklar är ofta längre än insändare. De är också ofta skrivna av människor som har lite mer makt eller som är lite kända. Debattartiklar är ibland ganska krångligt skrivna med långa meningar och svåra ord.


Förslag på diskussion:
Vad tycker ni om att nyanlända kan få före i kön till friskolor? Varför?

Förslag till uppgifter:
1.
Klicka på länken till debattartikeln i Dagens Samhälle för att göra uppgifterna.
2. Sex partier är överens om det här förslaget. Vilka är de sex partierna?
3. Försök att hitta minst tre ord i texten som du är osäker på vad de betyder. Ta reda på vad orden betyder.
4. Läs några rader i texten. Tycker du att den är lätt eller krånglig att läsa? Vad beror det på, tror du?


Text: Lisa Blohm
Bild: iStock
Publicerat: 2016-05-26