Så gamla blir européer i olika länder

Både svenska män och svenska kvinnor lever allt längre. Fast i några europeiska länder ligger medellivslängden ännu högre, visar nya siffror.

Statistiska centralbyrån, SCB, kom i dag med nya siffror över medellivslängden i Sverige. Kvinnor kan räkna med att leva längre än män. Medellivslängden 2014 bland kvinnor i Sverige var 84,2 år och för män 80,4 år. Jämfört med fem år tidigare hade medellivslängden ökat lite, men ökningen är liten jämfört med i många andra europeiska länder.

I alla Europas länder är medellivslängden längre bland kvinnor än bland män. Skillnaderna kan vara ganska stora. Det är också skillnaderna mellan olika länder. Till exempel så kan kvinnor i Spanien räkna med att leva tio år längre än kvinnor i Moldavien, som är ett mycket fattigare land.


Förslag till uppgifter:

♦ Hur ser det ut med medellivslängden i de olika nordiska länderna?
♦ Var är medellivslängden för män längst och kortast? Är det samma länder som för kvinnor?
♦ I några länder skiljer det mer än tio år i medellivslängd mellan män och kvinnor. Leta reda på minst ett sånt land.
♦ Pricka ut de fem länder som har kortast medellivslängd på en karta. Gör likadant med de fem länder som har längst medellivslängd. Går det att se något mönster? (Välj själv om du tittar på män, kvinnor eller båda grupperna.)

 

 


Text: Lisa Blohm
Publicerat: 2016-11-29