Så har åldern för att få rösta sjunkit

Texten hör till Tema RÖSTRÄTT.

I dag ska du vara minst 18 år för att få rösta i valet till riksdagen i Sverige. Så har det inte alltid varit. I den här tidsaxeln kan du se hur åldern för att få rösta sänktes under 1900-talet.

Rösträtten har förändrats på många andra sätt också. Före 1911 måste män ha tillräckligt mycket pengar för att få rösta. Det ändrades till valet 1911.

De största förändringarna kom 1921. Då fick kvinnor rätt att rösta på samma villkor som män. Allas röster skulle också vara lika mycket värda. Man brukar säga att Sverige fick allmän och lika rösträtt 1921.

Men det fanns fortfarande en hel del människor som inte fick rösta, fast de var tillräckligt gamla. Efter 1921 hände bland annat det här:

♦ 1922 försvann en regel om att män skulle ha gjort värnplikt för att få rösta.
♦ 1937 fick människor som satt i fängelse rösta.
♦ Före 1945 fick inte den som fick fattighjälp eller hade gått i konkurs rösta.
♦ Romer kunde inte rösta före 1959.
♦ Före 1989 kunde vuxna med till exempel Downs syndrom räknas som omyndiga. Då fick de inte rösta.

Läs också: Romer fick rösta först 1959 (nukunskap.se 2016-01-16)


Text och grafik: Lisa Blohm
Bilder: Thinkstock

Publicerat: 2016-01-18
Källor: SCB, riksdagen.se med flera