Många svenska barn från Somalia och Syrien

Ungefär var sjätte människa i Sverige är född i ett annat land. Det vanligaste födelselandet är Finland, men det gäller inte för barn.

Runt 158 000 människor i Sverige är födda i Finland. Men bara 1 600 är under 18 år. Det har nämligen blivit rätt ovanligt att finländare bosätter sig i Sverige. Bland dem som har bott här länge finns människor som kom som barn till Sverige under andra världskriget. Andra kom när det var ont om jobb i Finland och Sverige behövde arbetskraft. En del har flyttat hit för att de har blivit kära i en svensk.

Det näst vanligaste födelselandet bland inflyttade till Sverige är Irak. Därefter kommer Polen.

I tabellen en liten bit ner ser du vilka 25 födelseländer som är vanligast bland svenska barn som inte är födda i Sverige. En lista på ännu fler länder finns här.

Text: Lisa Blohm
Bild: Thinkstock
Publicerat: 2015-02-23
Statistikkälla: SCB


Förslag till diskussion i klassen

Leta reda på några länder där många svenska barn är födda. Varför kommer många från just de länderna, tror ni?

Mer om befolkning