Så många barn bor med ett syskon

Ungefär åtta av tio barn och unga bor tillsammans med ett syskon. Det här visar ny statistik.

Siffrorna kommer från Statistiska centralbyrån, som brukar förkortas SCB. Myndigheten har gjort statistik av hur många under 18 år som bor tillsammans med syskon.

Siffrorna visar att 2014 bodde nära två miljoner barn i Sverige. Vart femte barn hade inga syskon som bodde hemma. En del av de barnen hade inget syskon. Andra hade syskon som hade flyttat hemifrån.

Fyra av fem barn bodde tillsammans med minst ett syskon. Det vanligaste var att syskonen hade samma föräldrar. De var alltså helsyskon.

13 procent av alla barn bodde ihop med minst ett halvsyskon eller ett styvsyskon. Ett halvsyskon är ett syskon som till exempel har samma pappa som du, men en annan mamma. Ett styvsyskon har inte samma föräldrar som du.

En del barn bodde i ett hem med både styvsyskon, helsyskon och halvsyskon. Då kan det bli ganska stora familjer.

Statistiken visar också att de allra flesta barn i Sverige bor tillsammans med minst en förälder. Men ungefär 1 av 200 barn bor inte med någon av sina föräldrar, utan med någon annan.

De syskon som räknas i statistiken är de som är högst 21 år gamla. SCB har räknat med att de som har samma adress bor tillsammans.


Förslag till uppgift:

Hur ser det ut i er egen klass? Hur många bor utan syskon och hur många bor med halvsyskon eller styvsyskon?


Text: Lisa Blohm
Grafik: nukunskap.se
Bild: iStock
Publicerat: 2016-05-30