Så många bodde i ditt län 1815

Ingår i Tema Befolkning

I vilket län bodde det flest människor 1815? Och hur många fler eller färre bodde det i Norrbotten år 2015 jämfört med 1965? Svaret får du i tabellerna här nedanför.

Hela Sverige hade år 1815 ungefär 2 465 000 invånare. 200 år senare hade befolkningen blivit ungefär fyra gånger större. Men skillnaderna mellan olika län kan vara stora. Under tabellerna hittar du förslag på övningar.

Tips: Se hur många som bodde i din kommun 1955, 1985 och 2015.


Förslag på övningar

1. Titta i det övre diagrammet, med liggande staplar. Det går att klicka i det för att byta år och att peka för att se invånarantal. Ta reda på:

a) Vilka län hade över en halv miljon invånare år 1865?
b) I vilket län har befolkningen ökat mest på 200 år?
c) Leta reda på några län som går om andra län i antal invånare mellan 1865 och 1915.
d) Hur ser det ut för ditt eget län jämfört med andra län?

2. Titta i det nedre stapeldiagrammet. Där finns utvecklingen för olika län. Klicka dig fram för att byta län. Leta reda på ditt eget. Försök att svara på några av de här frågorna.

a) Hur har antalet invånare förändrats mellan 1815 och 2015?
b) Mellan vilka år i diagrammet är skillnaden störst? (Titta gärna på både antal invånare och procent.)
c) Kan man se om invånarna har blivit färre under någon period?
d) Hur ser utvecklingen ut i ditt län jämfört med i hela Sverige? (Se tabellen nedanför).


Antal invånare i hela Sverige några olika år

1815: 2 465 000
1865: 4 114 000
1915: 5 713 000
1965: 7 773 000
2015: 9 851 000
(Januari 2017: 10 miljoner!)

Källa: SCB. Avrundat till jämna tusental.


 

Text och grafik: Lisa Blohm
Publicerat: 2017-01-20