Så många vittnar om brott

(Figuren på bilden är Justitita. Hon är en symbol för rättvisa och syns vid många domstolar).

Under 2014 vittnade över 60 000 människor i något som kallas brottmål. Det är en rättegång när någon anklagas för brott.    Texten ingår i Tema VITTNE.

En domstol ska avgöra vem som är skyldig till ett brott. Det är åklagarens jobb att försöka visa det. Ofta finns bevis som fingeravtryck, vapen eller stulna saker. Det kan också finnas vittnen som har sett viktiga saker. En del vittnen berättar saker som tyder på att en misstänkt är skyldig. Andra vittnen kan säga att den anklagade är oskyldig. Den som till exempel har blivit rånad är också med i domstolen, men kallas inte för vittne.

Åklagaren ställer frågor till vittnet. Det gör också advokaten, som ska hjälpa den misstänkta att försvara sig. En del frågor kan vara ganska tuffa.

På ett år hinner många människor vittna i svenska domstolar. Det behöver inte handla om brott, men det är vanligast. Regeln är att den som blir kallad att vittna måste göra det. Men det finns undantag. Man kan till exempel inte tvingas att vittna mot sitt syskon.

De flesta som vittnar gör det i en tingsrätt. Såna domstolar finns i många städer och det är där som brottmål hamnar först. Under 2014 var det 62 218 vittnen i brottmål i tingsrätter. I de flesta rättegångar var det bara ett vittne eller inget vittne alls. Men i 447 rättegångar vittnade fler än nio personer.

Under 2014 vittnade ungefär 1 600 människor också om brottmål i hovrätten och högsta domstolen. Det är domstolar som en del brott hamnar i. Så kan det vara om den misstänkta eller åklagaren är missnöjd med tingsrättens dom.


 

Förslag på räkneuppgifter (utan facit):

Under 2014 var det 62 218 vittnen i brottmål i tingsrätten. Räkna på:

♦ Hur många vittnen blir det per månad? (Räkna med lika många vittnen varje månad).

♦ Hur många vittnen blir det per dag?

♦ Om varje vittne pratade i 20 minuter, hur många timmar pratade de sammanlagt?


Text: Lisa Blohm
Foto: Thinkstock

Publicerat: 2015-11-09