Så utrotades smittkopporna

Flickan på bilden överlevde smittkoppor i Bangladesh på 1970-talet. Fläckarna på huden är spår efter smittkoppor. Källa: CDC

Smittkoppor var en fruktad sjukdom som dödade massa människor i hela världen. Till slut besegrade människan viruset.

Mumien av Ramses V

Mumien av Ramses V

Sjukdomen är troligen minst 3 000 år gammal. Det här har forskare kommit fram till bland annat genom att undersöka egyptiska mumier. En av mumierna är farao Ramses V. Han har prickar som syns lättare om du klickar på bilden här intill. Till Europa kom smittkopporna på medeltiden och Sverige verkar ha drabbats värst på 1700-talet. Då var smittkoppor ett av de vanligaste skälen till att människor dog.

De smittade blev ofta väldigt sjuka, med feber, huvudvärk, smärtor och mängder med utslag. En del källor talar om att minst 10 procent dog, andra om 30 procent döda. De allra flesta var barn. Viruset smittade till exempel via hosta.

Den som har haft smittkoppor får inte sjukdomen igen. Det här började människor försöka utnyttja. Vätska och var togs från koppor hos smittade. Friska kunde sen få var i ett litet sår på huden. De brukade bli sjuka men överlevde, och hade sen ett skydd mot smittkoppor. Men det var riskfyllt eftersom en del ändå dog och människor i närheten kunde smittas. Många tyckte att det var för farligt.

I slutet av 1700-talet upptäckte den brittiske läkaren Edward Jenner ett bättre skydd. En sjukdom hos kor, kokoppor, kunde skydda mot smittkoppor och var inte alls lika farlig. Nu användes kokoppor i stället och människor började att vaccineras på allvar. I Sverige blev det 1816 obligatoriskt med vaccin till barn och många liv kunde räddas.

Men smittkoppor fortsatte i stora delar av världen att döda många. Världens länder bestämde sig på 1960-talet för att försöka utrota sjukdomen helt och hållet. När någon fick smittkoppor spårades alla som hen haft kontakt med och vaccinerades. Man var också noga med att alla fall skulle rapporteras. 1977 och 1978 inträffade de sista fallen och 1980 sa man att smittkopporna var utrotade.

I dag finns viruset kvar på två laboratorier i världen, USA och Ryssland. Viruset försvaras så säkert så möjligt. Många tycker ända att det borde förstöras helt och hållet.


Text: Lisa Blohm
Foton från CDC och Wikimedia Commons
Publicerat: 2015-02-09

Vaccin ger skydd mot sjukdomar orsakade av virus eller bakterier. De ges ofta med en spruta. Ibland innehåller ett vaccin delar av ett virus, ibland ett försvagat virus. Nu lär sig kroppens försvar att känna igen viruset. Om man sedan utsätts för smitta är kroppen beredd och kan stoppa viruset.

Oftast får den vaccinerade inte sjukdomen alls. Ibland kan man få en mildare variant. Det är lite olika för olika sjukdomar.

Sedan smittkoppor utrotats, satsar man nu på att utrota polioviruset. Många smittade har inga symtom alls, men sjukdomen kan vara dödlig och ge livslånga förlamningar.  I Sverige var sjukdomen vanlig en bra bit in på 1900-talet. Nu är många länder poliofria och fallen väldigt få, men viruset ändå inte utrotat.

1. Terra Scaniae skriver om smittkoppor i Skåne. Lång text och en del ålderdomliga ord. Men spännande!

2. Blekinge museum berättar om ympning (vaccination) mot smittkoppor i en by på 1800-talet.
3. Folkhälsomyndigheten skriver om smittkoppor.

 

Källor: WHO, USA:s smittskyddsmyndighet CDC, ne.se med flera.