Självlärda skrev nästan lika snabbt som andra

Forskare i USA har testat hur snabbt olika människor skriver på dator. De som skrev lite hur som helst var nästan lika snabba som de som skrev på ”rätt” sätt. Fast bara när de såg tangenterna.

På olika tangentbord sitter bokstäverna ofta i samma ordning. Man kan lära sig att skriva på ett särskilt sätt, där varje finger ska trycka på bara vissa tangenter. Höger pekfinger används till bland annat J, U och Y. Tanken med det här är att kunna skriva snabbt och med få fel. Det kallas att ha rätt fingersättning.

Men många har själva lärt sig att skriva utan att bry sig om fingersättningen. Forskarna i USA var nyfikna på hur snabbt och rätt olika grupper av människor skrev. De letade reda på 48 personer som ville vara med i försöken. En del skrev lite hur som helst. Vi kallar dem självlärda. Resten skrev med fingersättning. Vi kallar dem för de utbildade.

Forskarna testade försökspersonerna på olika sätt. De fick bland annat skriva när de såg tangenterna, skriva med ett övertäckt tangentbord och skriva av en text. Forskarna kom fram till att de utbildade klarade i genomsnitt 80 ord per minut när tangentborden syntes. De självlärda klarade 72 ord per minut.

När tangentborden inte syntes, blev skillnaden mycket större. De utbildade skrev då ganska mycket snabbare än de självlärda och hade färre fel. De självlärda verkade alltså ha sämre koll på hur bokstäverna egentligen satt på tangentbordet.

Gordon Logan heter en av forskarna bakom studien. Han tycker att den visar att det lönar sig att lära sig rätt fingersättning för den som vill skriva riktigt snabbt. De utbildade har också en klar fördel när det handlar om att snabbt skriva av en text. Det kan vara viktigt på en del jobb.

– Men vi såg också att de som inte skriver på standardsättet kan skriva nästan lika snabbt och rätt som de som skriver med fingersättning – så länge som de ser tangentbordet, säger Gordon Logan i en text på Vanderbilt-universitetets hemsida.

De självlärda skriver så snabbt att de ofta klarar sig bra med den farten, tror forskarna. Därför tycker forskarna att det inte verkar vara så viktigt att lära barn att skriva med rätt fingersättning. I alla fall inte förrän barnen är lite äldre. Forskarna tror också att det kan vara onödigt att försöka få självlärda som skriver riktigt snabbt att lära sig fingersättning.

Extra fakta: Ett problem med den här forskningen är att försökspersonerna inte är så många. Det kan också vara knepigt för forskarna att hitta människor som kan jämföras på ett bra sätt med varandra. De kanske skriver väldigt olika mycket, till exempel.


Förslag på uppgifter

1. Ta reda på tangentbordets historia
Bokstäverna på ett tangentbord ser ut att sitta lite hur som helst. Hur blev det så? Försök att ta reda på det. Säger olika källor olika saker? Kanske kan du berätta för klassen vad du kom fram till.

2. Testa hur fort du kan skriva
Pröva att på dator skriva till exempel början på en sångtext som du kan utantill. Skriv så fort som möjligt. Be någon att ta tid, till exempel 60 sekunder. Hur många ord hann du? Blev de rätt?
Testa sen att blunda och skriva samma text. Hur gick det då? Hur går det om du i stället skriver på en mobiltelefon (om du har en)?

Tips: Det finns flera sidor på nätet där du kan öva fingersättning och att skriva fort på ett tangentbord.


Text: Lisa Blohm
Foto från pixabay.com

Publicerat: 2016-10-19

Mer att läsa