Shopping kan påverka avfallet

EU har beslutat om en ”avfallstrappa” som styr hur avfall ska tas om hand. Att vi ska handla mindre är ett budskap.

Bara i Sverige togs under 2013 ungefär 4,5 miljoner ton hushållsavfall om hand. Det handlar mest om sånt som vi slänger hemma och blir ungefär 461 kg per person.

I EU:s avfallstrappa är grundtanken att minska mängden avfall redan från början. Om vi köper färre saker, blir det färre saker som vi gör oss av med. Färre onödiga förpackningar är ett annat exempel. Kanske skulle fler affärer låta kunder ta med sig en gammal äggkartong och köpa ägg i lösvikt?

Men en del avfall blir det, hur vi än bär oss åt. Då är tanken att så mycket som möjligt ska återanvändas och till exempel säljas på loppis.

När det inte går är nästa steg i avfallstrappan i första hand att återvinna metall, glas, papper och annat material. Och i andra hand att elda upp sopor på ett sätt som gör att energin tas till vara.

Det i särklass sämsta är enligt EU att saker läggs på soptippen. Det har Sverige nästan helt slutat med.

Text: Lisa Blohm
Publicerat: 2015-01-12


HAR DU ETT BRA TIPS?
Vad är ditt smartaste tips för att vi ska slänga färre saker? Mejla gärna till lisa@nukunskap.se. Kanske publiceras ditt tips här.

LÄNKTIPS
En bild på avfallstrappan finns på hemsidan sopor.nu. Där finns mycket att läsa om avfall och återvinning.