Norska sopor värmer svenska hus

Norska kommuner betalar ungefär 400 kronor för att få 1 000 kg sopor uppeldade i Värmland. Energi från förbränningen värmer svenska hus.

En lastbil full med avfall hamnade den 2 januari i diket på sin väg till Åmotfors Energi i Värmland. Det är ett kraftvärmeverk som gör både fjärrvärme och elenergi genom att bränna avfall. Norge ligger nära och över hälften av avfallet som förbränns i Åmotfors är norskt.

Kommuner betalar runt 400 kronor för att kraftvärmeverket ska ta emot och elda upp 1 ton avfall. Genom förbränningen undviks soptippar och energi från soporna tas tillvara.

Jan Hallgren är chef för kraftvärmeverket. Han räknar med att lastbilen som körde av vägen hade med sig 20 ton sopor.

– Det räcker till el och värme i tre eller fyra villor i ett år, berättar han.

Avfallet eldas i en 1 200 grader varm ugn. Värmen som bildas är en form av energi och den förvandlas i två steg till elenergi.

Den mesta energin säljs till ett företag som tillverkar papper. Sedan säljer värmekraftverket även fjärrvärme som värmer upp villor och radhus. Fjärrvärme fungerar så att hett vatten skickas i rör till husen och värmer upp till exempel element. Det avkylda vattnet åker tillbaka till värmekraftverket och värms upp på nytt.

När avfallet eldas blir det aska kvar och pyttesmå partiklar efter att röken har renats. Resterna används till exempel till att täcka över gamla soptippar. Det bildas också koldioxid och vatten vid förbränning och små mängder särskilt miljöfarligt avfall.

Det finns regler om vad som får brännas. Farligt avfall som batterier och glödlampor får kommuner inte skicka till förbränning och kraftvärmeverket får inte elda upp det. Det görs en del kontroller.

– Men vi kan ju inte öppna varenda avfallspåse. Ansvaret ligger på den som lägger avfallet i soptunnan, säger Jan Hallgren.

På ett år eldar Åmotfors Energi ungefär 70 000 ton avfall. Det ger energi som skulle räcka till el och värme i ett år till ungefär 11 000 villor och radhus.

Text: Lisa Blohm
Foto: Thinkstock
Publicerat: 2015-01-12


FAKTA

  • Det är bara om avfall inte kan återvinnas på annat sätt som det ska eldas upp. Den strategin gäller i Sverige och i EU.
  • Ungefär hälften av hushållssoporna i Sverige förbränns och energi återvinns.

 

LÄNKTIPS: Energimyndigheten visar på en skiss hur ett kraftvärmeverk fungerar.

 

Källor: Åmotfors Energi, Naturvårdsverket, Svenskt Avfall med flera.