Siffror om sopor i EU

På ett år blir det nära 500 kg hushållssopor per EU-invånare. Men det varierar mellan länderna.

Det finns olika sorters avfall. Sånt som vi slänger i soporna hemma eller lämnar till återvinning kallas hushållsavfall. En del annat räknas också hit, till exempel matrester i skolmatsalen. Här nedanför finns statistik om hushållsavfall i olika EU-länder. Det här visar staplarna:

  1. Hur många kg hushållsavfall det blev per person på ett år.
  2. Hur många procent av avfallet som till exempel blev kompost eller hamnade på soptippen.

 Fundera på och diskutera:

  • Vilka skillnader finns det mellan länderna?
  • Hur ser det ut i Sverige jämfört med andra länder?
  • Vad kan skillnader mellan länder bero på?

Kan man lita på siffrorna? Inte helt och hållet. Det kan variera lite mellan länder hur statistiken görs. Ibland är det också svårt att få fram riktigt bra siffror. Då tar de som gör statistiken fram en uppgift som verkar rimlig.

Text: Lisa Blohm
Publicerat: 2015-01-12

Mer om sopor