Svensk polis testar elpistoler

Poliser i Sverige ska på försök få använda elpistoler. Vapnen kan stoppa farliga personer, men är mindre farliga än vanliga skjutvapen.

Det är ganska ovanligt att svenska poliser skjuter mot människor, men det händer. Poliserna ska bara skjuta någon i väldigt farliga situationer. Det kan till exempel handla om att en brottsling försöker att döda en annan person. Om poliserna inte kan stoppa brottslingen på något annat sätt, så kan poliserna skjuta.

Den som blir skjuten kan dö eller skadas för livet. Många poliser vill därför ha vapen som snabbt stoppar en farlig brottsling, men som är mindre farliga. Så är det med elpistoler. De vapnen ger en mycket kraftig elstöt. Den skjutnas muskler blir förlamade, så att personen inte kan röra sig. Men det är bara tillfälligt.

Nu kommer svenska poliser att få elpistoler på försök, skriver nyhetsbrån TT. Rikspolischefen Dan Eliasson tror att elpistolerna kan göra att färre människor skadas eller dör när polisen rycker in.

– Och för vår personal kanske det skapar ännu bättre förutsättningar att skydda sig, säger rikspolischefen till TT.

Alla tycker inte att det är en bra idé med elpistoler till polisen. En del tror att poliser kommer att använda mer våld om de får elpistoler. Det har också hänt att människor har dött även efter att ha skjutits med elpistoler.

Elpistolerna ska börja testas 2018, är det tänkt. Först ska vapnen köpas in och poliserna öva sig.

 

 


Text: Lisa Blohm
Bild: Thinkstock
Publicerat: 2016-05-31