Svenskt rekord i folkökning!

Den 31 december 2014 hade Sverige en befolkning på 9 747 355 personer. Vi har aldrig varit så många tidigare. Befolkningen ökade med 102 491 personer jämfört med ett år tidigare. Den viktigaste orsaken till den stora folkökningen är att rekordmånga invandrade till Sverige. Mer än var femte invandrad var född i Syrien, där det ju pågår ett krig. Folkökningen beror också på att betydligt fler föddes än dog under 2014.

Det förra rekordet i folkökning under ett år är från 1946, året efter andra världskriget. Då föddes bland annat ovanligt många barn.

Lisa Blohm
Foto: Thinkstock
Publicerat: 2015-02-19


LÄNKTIPS: Sida hos SCB med länkar till statistiken.

MErom befolkning