Sverige först med konstgjorda diamanter

Bilden visar kol. Diamant består av kol.

Många av de diamanter som används i dag är konstgjorda. Det var i Sverige som man först började göra diamanter.

Diamanter är en variant av grundämnet kol, som finns i många olika former. En av dem är grafit. Det är grafit som vi ofta kallar för blyerts och skriver med. Det är ju stor skillnad på en diamant och en bit blyerts, trots att båda är en sorts kol. Det beror på hur kolets byggstenar atomerna ligger. I en diamant är atomerna väldigt hårt bundna till varandra. I grafit är bindningarna inte alls lika starka.

I naturen har diamanter bildats mer än 15 mil ned under jordytan där det är väldigt varmt och trycket är oerhört högt. Man kan säga att kolet då tvingas att bli diamant. Diamanter kan också bildas i rymden och när meteoriter från rymden träffar jorden.

På 1950-talet lyckades människor att tillverka konstgjorda diamanter. Det var faktiskt Sverige som var först med det. Vid företaget Asea tillverkades en speciell ugn där kol utsattes för hög värme och hårt tryck, precis som i naturen. Där bildades diamanter. De dög inte till vackra smycken, men kunde användas på andra sätt.

Det görs fortfarande diamanter ungefär på samma sätt, men tekniken har blivit bättre och diamanterna finare. I dag finns också ett annat sätt att tillverka diamanter. Kolatomer i en gas bildar då diamant på en yta. Det blir som att lager läggs på lager.

Det görs också bland annat konstgjorda smaragder och rubiner. Såna konstgjorda ädelstenar har funnits längre än konstgjorda diamanter.

Texten är en del av Tema ÄDELSTENAR.


Extra fakta I dag går det faktiskt att skapa material som är hårdare än diamant. Men diamanter är ändå det hårdaste materialet finns naturligt.

Källor: New Scientist med flera


Text: Lisa Blohm
Foton: Thinkstock
Publicerat: 2015-11-30