Flyktingars sagor samlade i bok

Känner du till flickan som blev en hund eller den magiska kamelen? Det är några av de historier som syrier på flykt har berättat. Under våren hörs sagorna i Sverige.

Miljoner människor har flytt från sina hem i krigets Syrien. Men sagor och legender bär de med sig, sparade i minnet. I ett projekt kallat al-Hakawati-Historieberättaren har gamla och unga i flyktingläger i Libanon och Syrien fått berätta sina sagor. Deras berättande har spelats in och sen har sagorna samlats i ett häfte.

Under våren 2015 åker två historieberättare runt i Sverige och berättar sagorna. En berättar på svenska och den andra på arabiska. Premiären var i Botkyrka kommun i februari och i slutet av mars är det Skellefteås tur. En organisation som heter Kulturarv utan gränser håller i projektet. Andra hjälper till på olika sätt. En av tankarna är att ge syriska flyktingar en positiv bit av sitt hemland tillbaka. En annan tanke är att få människor att mötas och förstå varandra bättre.

Bilden är en illustration till sagans Hästens huvud. Den har 17-årige Moumen Nawaf, som har flytt till Libanon, berättat.

 

Länktips:

Här finns sagorna samlade på engelska och på arabiska. (Kulturarv utan gränsers hemsida).


Förslag på uppgift:

Be någon som är född i ett annat land att berätta en saga från det landet för dig. Berätta den sedan för klassen.


Text: Lisa Blohm
Bild (från sagosamlingen): Saad Hajou
Publicerat: 2015-03-25