Tema: BEFOLKNING

I januari 2017 fick Sverige 10 miljoner invånare. Ett nytt rekord! Läs om det och mycket annat i Tema Befolkning. De flesta texterna är från 2015.