Tema: FLYKT

Hösten 2015 är 60 miljoner människor på flykt. Många nyheter handlar om flyktingar. Tema FLYKT tar upp flyktingar och flykt på olika sätt. Temat är från september 2015, men en del texter är äldre.